ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πολιτικός Μηχανικός

  Ολύμπου 72
  Θεσσαλονίκη

  Τηλ 2310 234540
  Κιν. 6937 356142

  E-mail :info@goodis.gr

 

Κατασκευές

  Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις κατασκευές και αποπερατώσεις έργων σε:

 • Διαμερίσματα

 • Κατοικίες

 • Γραφεία

 • Καταστήματα

 • Όψεις οικοδομών

 • Βιομηχανικούς χώρους κ.α.


  Καθώς και όλες τις εργασίες που απαιτούνται όπως:

 • Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις

 • Τοιχοποιία - Επιχρίσματα

 • Γυψοσανίδες - Ψευδοροφές

 • Μονώσεις

 • Δάπεδα

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες

 • Υδραυλικές εργασίες

 • Ελαιοχρωματισμοί

 • Τζάκια

 • Κουζίνες

 • Μπάνια

 • Πόρτες - Κουφώματα

 • Αλουμίνια - Σιδηροκατασκευές

 • Ψύξη - Θέρμανση - Φυσικό αέριο

 • Ξυλουργικές εργασίες

 • Στέγες

 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

Copyright (c) 2009, Goodis constructions  - All rights reserved