Προσφορές ανακαινίσεων
 • Simple
 • 1200 €
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Συντήρηση κουφωμάτων
 • Συντήρηση δαπέδων
 • Αντικατάσταση πριζών
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • Economy
 • 3600 €
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Συντήρηση κουφωμάτων
 • Συντήρηση δαπέδων
 • Αντικατάσταση πριζών
 • Θωρακισμένη πόρτα
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • Standard
 • 5100 €
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Συντήρηση κουφωμάτων
 • Συντήρηση δαπέδων
 • Αντικατάσταση πριζών
 • Θωρακισμένη πόρτα
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Αλλαγή Η/Λ πίνακα
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • Premium
 • 7600 €
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Συντήρηση κουφωμάτων
 • x
 • Αντικατάσταση πριζών
 • Θωρακισμένη πόρτα
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Αλλαγή Η/Λ πίνακα
 • Τσιμεντοκονία, μερεμέτια
 • Αντικατάσταση πριζών
 • Αντικατάσταση δαπέδων
 • Εσωτερικές πόρτες
 • x
 • x
 • x
 • x
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • Plus
 • 9700 €
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • x
 • x
 • Αντικατάσταση πριζών
 • Θωρακισμένη πόρτα
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Αλλαγή Η/Λ πίνακα
 • Τσιμεντοκονία, μερεμέτια
 • Αντικατάσταση πριζών
 • Αντικατάσταση δαπέδων
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Εξωτερικα κουφώματα
 • Ηλεκτρ. εγκατάσταση
 • Πλακάκια μπαλκονιού
 • x
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • Maximum
 • 11500 €
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • x
 • x
 • Αντικατάσταση πριζών
 • Θωρακισμένη πόρτα
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Αλλαγή ΗΛ πίνακα
 • Τσιμεντοκονία, μερεμέτια
 • Αντικατάσταση πριζών
 • Αντικατάσταση δαπέδων
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Εξωτερικα κουφώματα
 • Ηλεκτρ. εγκατάσταση
 • Πλακάκια μπαλκονιού
 • Εγκατάσταση θέρμανσης
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δωρεάν επίβλεψη μηχανικού.

Δωρεάν ενημέρωση και κοστολόγηση στον χώρο σας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας