ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πολιτικός Μηχανικός

  Ολύμπου 72
  Θεσσαλονίκη

  Τηλ 2310 234540
  Κιν. 6937 356142

  E-mail :info@goodis.gr

 

΄Αλλες εργασίες

  Αναλαμβάνουμε :

  • Αποπερατώσεις κατασκευών

  • Επιμετρήσεις έργων

  • Επιβλέψεις έργων από μηχανικό

  • Διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

  • Υπεργολαβίες σε τεχνικά έργα

  Διαθέτουμε δικά μας συνεργεία σε μόνιμη απασχόληση.
  Έχουμε συμμετοχή σε έργα μικρού και μεγάλου μεγέθους,
  (καταστήματα, διαμερίσματα, γραφεία, επαγγελματικοί χώροι, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία κτλ.)

   Η εμπειρία μας , η συνέπεια , η υπευθυνότητα , η ειλικρίνεια, η ποιότητα της κατασκευής που προσφέρουμε,
   μας καθιστούν ενα σίγουρο συνεργάτη.


   Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς άμεσα θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμά σας

Copyright (c) 2009, Goodis constructions  - All rights reserved